Är det dags att göra en radonundersökning i Stockholm?

När vill du göra en radonundersökning i Stockholm? Vid en renovering eller vid misstanke om någon typ av radonproblem troligen. Man behöver kvalificerad hjälp.

Vad är egentligen radon? Enkelt förklarat är det en ädelgas som finns naturligt och som bildas då grundämnet radium sönderfaller. Man kan hitta radon i mark, i byggnadsmaterial och i vatten. Det som är farligt med radon är de små partiklar som kallas radondöttrar. De fastnar på dammpartiklar i luft som man sedan andas in och kan förorsaka sjukdom.

Det går inte att fastställa att det finns radon i en byggnad utan att göra mätningar. Gasen är doftfri och man kan inte heller se den. Den vanligaste situationen är att gasen finns i marken. Byggnadsmaterial såsom blåbetong är en annan vanlig bärare av radon. Numer används inte längre material som man vet innehåller radon.

En radonundersökning skyddar människors hälsa

Vill man undersöka hur det ser ut i en specifik fastighet ska man vända sig till en firma som är certifierad på just radon i Stockholm. De har tillgång till kalibrerade mätare som kan berätta hur det ser ut. Beroende på var man gissar att radonet kommer ifrån kan man behöva mäta på olika sätt.
När en mätning är gjord och man konstaterat förekomst av radon får man sedan ta ställning till om åtgärder måste ske och isåfall hur. Ibland handlar det helt enkelt om att förbättra ventilationen i fastigheten, ibland måste man ta till mer omfattande åtgärder.