Dolda fel i hus ska upptäckas i tid

Att upptäcka dolda fel i ett hus du nyss köpt, är inte bara förargligt utan också helt onödigt. Dolda fel i hus kan lokaliseras vid en noggrann besiktning.  

Om du köpt ett äldre hus och efter en tid upptäcker fel som du inte trodde fanns, kan du ha fått ett rejält bekymmer. Och inte blir det bättre om du glömt att låta en certifierad besiktningsman utföra en undersökning och bifogat ett protokoll. 

Du har tänkt köpa ett äldre hus som du besökt under en veckohelg. Huset verkar vara i prima skick även om det finns en del renoveringar att göra. När du beskriver villan för en kollega frågar han: “Har du tänkt köpa huset utan att låta göra en besiktning mot dolda fel?”.

Regler om dolda fel i hus

Du har inte klart för dig vad som gäller om dolda fel i hus och börjar läsa på. För att du i efterhand ska få ersättning för ett dolt fel ska det vare sig ha kunnat upptäckas av dig själv eller av en professionell besiktningsman. Exempel på sådana fel kan vara felaktigt applicerade tätskikt i ett våtrum eller brist på luftspalt i isolerande skikt på husfasaden. 

Vad händer om ett dolt fel dyker upp? Det första du bör göra är att läsa igenom besiktningsmannens protokoll och därefter kontakta säljaren. I bästa fall går säljaren med på att sätta ner köpeskillingen eller att bekosta en reparation. Om säljaren inte är medgörlig kan du välja att gå till en domstol för att få rätt. 

Publicerat den
Kategoriserat som Tips