Husbesiktning i Stockholm för säkerhets skull

Boka en husbesiktning i Stockholm, så att du vet vad det är du köper. Med en husbesiktning får du ett kvitto på att huset är friskt och bra, eller uppgifter på vad som kan behöva göras.

Ska du köpa hus, men är inte så duktig på att veta ifall det är ett hus som mår bra och är korrekt byggt? Då kan du anlita ett företag som är proffs på husbesiktning i Stockholm. En trygghet som gör att du lugnt kan köpa huset och flytta in, eller få fakta så att du kan fatta ett beslut gällande om du vill lägga ner pengar på att renovera eller ej. Det kanske uppkommer fel och brister som är så pass allvarliga att du inte längre känner att du vill köpa huset, på grund av tiden eller pengarna som det kommer kosta att åtgärda.

Hälsokontroll för huset med en husbesiktning

När du gör en husbesiktning så får du reda på hur huset mår från grund och upp till taknocken. Men om det hittas något som är fel så kan du även få en ungefärlig kostnad för vad det kommer kosta. Det finns många som struntar i att göra en husbesiktning när huset inte kostar så mycket. Men även om du skulle köpa ett hus för en mindre summa, som exempelvis ett par hundra tusen, så kan en eventuell renovering kosta dig mångfaldigt den summan. Och det kan vara renoveringar som du inte kan låta bli att göra.

Publicerat den
Kategoriserat som Tips

Enklare för bostadsrättsföreningar

Det är ett stort ansvar att hyra ut lägenheter, men samtidigt väldigt trevligt. Att ge andra människor ett hem är något av det bästa. Med alla lägenheter blir det många ekonomiska frågor.

De inom brf, det vill säga bostadsrättsföreningen, är en grupp människor som har bostadsrättigheter. Dessa är uppförda på en fastighet som de alla äger tillsammans. Det vanliga är att dessa lägenheter hyrs ut till olika privatpersoner. När man hyr ut är det alltid fullt upp att göra. De ekonomiska frågorna sticker lätt iväg. För brf är det väl värt att både investera i ekonomisk förvaltning, men även teknisk förvaltning. Dessa gör livet betydligt enklare för alla personer som är inblandade. Som fastighetsägare slipper man oroa sig över en hel del olika punkter.

Ett bra samarbete

Som ekonomisk förvaltare tar man hand om alla ekonomiska frågor som kan uppstå för bostadsrättsföreningen. Ett annat ansvar är även att skriva hyreskontrakt och förhandla om hyra. Ansvaret kan bli större än så, bokföringen som krävs av alla företag kan de även ta hand om. Även skattefrågor är sådant de kan ta hand om, om det önskas. Det är guld värt att ha hjälp av en bra ekonomisk förvaltare. De ser till att allt blir gjort i tid. Behöver man hjälp med något annat kan de ofta även bistå där. De har goda kontakter med olika byråer och företag. För att göra det ännu enklare bör man även ta hjälp av teknisk förvaltare. De är nästan som vaktmästare. De ser över reparationer, hissar, och andra gemensamma utrymmen.

Publicerat den
Kategoriserat som Bostad

Förvaltning och fastighetsservice

Att anlita fastighetsservice är att göra hyresgästerna en tjänst. Du slipper stress och för mycket jobb och de boende får bra och tillgänglig service. En välskött fastighet är attraktiv.

De uppgifter som du kan använda en professionell fastighetsservice i Stockholm till varierar stort. Det bästa med det är att det är du som bestämmer vilka de uppgifterna ska vara. Som fastighetsägare vet du redan hur mycket arbete en enda fastighet kan generera – för att inte tala om flera fastigheter. Allt från grundläggande underhåll till de dagliga småproblemen. Vissa fastighetsägare önskar hålla i en del av uppgifterna själva, medan andra i sin tur gärna låter någon annan ta hand om det mesta. Trots allt är det enorma mängder jobb vi talar om. Administration, skötsel och kontakter med hyresgäster.

Vad för uppgifter vill du gärna slippa?

Alla fastigheter har en administartion. Ekonomin behöver organiseras i olika former. Lån, hyror och fakturor. Alla fastigheter behöver få ventilation, avlopp, el och vatten omskött med varierande intervaller. Fastigheter med hyresgäster innebär alltid en speciell men ofta rolig utmaning med vardagsproblem. Borttappade nycklar och trasiga rutor, städning av trapphus och krånglande toaletter. Många fastigheter har också yttre skötsel att planera in. Gräsklippning och häckklippning sommartid, snöröjning och halkbekämpning om vintern. Jobben är varierande och blir sällan tråkiga men det är mycket att fixa och bakom varje åtgärd finns en person som måste utföra den. Ett företag som erbjuder bra och professionell fastighetsservice är ett bra val. Färdiga paket fungerar, men äkta flexibilitet är bättre. Vad väljer du?

Byte av uppvärmning i din BRF

Bor du i bostadsrätt? Grattis. Lagom portioner av frihet och delat ansvar. Vill du att din BRF ska få sänkta värmekostnader? Inte? Då kan du sluta läsa här. Annars finns det tips att hämta här.

Kostnader för uppvärmning av fastigheter är ständigt bland de största utgifter fastighetsägare har. Trenden verkar inte heller peka nedåt utan kostnaden är fortsatt hög. I vår del av världen har vi åtminstone tre årstider då vi behöver uppvärmning inomhus vilket inte gör saken enklare.

Uppvärmning i en bostadsrättsförening behöver vara både så billig och så pålitlig som möjligt. Helst ska den inte heller kräva att någon är heltidsanställd för att sköta systemen. Det är inte omöjligt att lösa men det är inte heller en enkel ekvation. Tills man beaktar bergvärme som alternativ.

Installation, drift och kostnad

Att installera bergvärme för bostadsrättsförening är en stor investering. Det blir i längden också en stor besparing. Oavsett vilken annan uppvärmning du jämför med – direktel, fjärrvärme eller olja – sparar ni mycket pengar på att byta till bergvärme. Förutom kronor och ören handlar det också om att bergvärme är bra ur miljösynpunkt och nästan underhållsfritt.

Börja processen genom att ta kontakt med ett företag som har rätt kompetens och erfarenhet. Låt dem ta en titt på hur förutsättningarna ser ut för just er förening. Ni får en bedömning och en offert. Det troligaste är att ni kommer att bli positivt överraskade. Bergvärme är en stor affär att installera men en mycket enkel affär att underhålla och sköta.

Publicerat den
Kategoriserat som Bostad

Behöver du lite mera plats?

Vem behöver inte det? De allra flesta svarar nog ja på den frågan. Har du tillgång till en tomt som räcker till för att bygga ett Attefallshus i Stockholm? Grattis, då kan du få lite mera plats.

Plats kan vara en bristvara om man till exempel vill att långväga gäster ska ha någonstans att sova. Familjen hälsar på och de är många. Du vill såklart träffa dem så ofta som möjligt, men du vill också kunna erbjuda husrum. Avstå inte från att träffa de du vill träffa på grund av platsbrist. Se till att göra rum för dina nära och kära.

Det bästa med att bygga ett Attefallshus i Stockholm är att det ger dig mer umgänge, utan att det påverkar din boendemiljö. Du behöver inte längre bädda i hela vardagsrummet. Madrasser på golvet överallt? Slut med det.

Vad gäller för Attefallshus?

Vill man bygga en komplementbyggnad på sin tomt, för att använda som garage, studio, gästrum eller förråd, kan man bygga upp till 25 kvm utan bygglov. Det är den maximala totala ytan, och höjden på byggnaden får inte överstiga 4 meter. Byggnaden får inte placeras närmare än 4,5 meter från närmaste granne, annars måste man komma överens med berörd granne.

Vill man använda huset som en komplementbostad, gäller att det uppfyller kraven i Plan- och byggförordningen. Det finns Attefallshus i många olika modeller att välja på, klassiska hustyper eller mer moderna. Nyckelfärdiga. Har du sett ut var det ska stå någonstans är det bara att bestämma modell nu.

Publicerat den
Kategoriserat som Tips

Fungerar din ventilation som den ska?

Äger du en fastighet är du skyldig att utföra en besiktning av ventilationssystemet. Det är kommunens byggnadsnämnd som kollar att fastighetsägarna ser till att ventilationen fungerar.

Varje fastighetsägare ska se till att det görs en OVK-besiktning av fastigheten. Det står för obligatorisk ventilationskontroll. Välj en certifierad och sakkunnig kontrollant att utföra en OVK-besiktning av din fastighet. Den obligatoriska kontrollen är reglerad i Plan- och byggförordningen och Plan- och bygglagen. Den finns för att varken människor eller byggnaden i sig ska ta skada. Målsättningen är “God bebyggd miljö” och i synnerhet “God inomhusmiljö”. Alla byggnader där människor vistas ska kunna uppvisa en dokumenterad god ventilation. Undantaget är bostäder för en till två familjer, såvida det inte finns så kallad aktiv till/från-ventilation, som har värmeåtervinning.

Hur går det till?

När du bokar en besiktning, kommer kontrollanten att titta på att ventilationssystemet inte har några brister och fungerar som det ska. Om det har byggts ut, kontrolleras att det fungerar enligt vad som gällde då det byggdes ut. Om allvarliga fel upptäcks, kan det underkännas. Felet måste då åtgärdas inom sex månader. Åtgärdas inte felen kan byggnadsnämnden i kommunen utdöma vite. Vid kontrollen tittar man så inga föroreningar kan spridas i byggnaden. Man kollar också att instruktioner för skötsel är lättillgängliga och att ventilationen fungerar som det är tänkt. När systemet installeras görs en kontroll att allt fungerar korrekt, följande besiktningar kontrollerar att systemet inte skadats. Kontroller görs sedan vart tredje år och i vissa fall vart sjätte år.

Publicerat den
Kategoriserat som Bostad

Renovera hållbart

När du ska renovera där hemma så kan du göra det på ett hållbart sätt där du återanvänder olika material. När du återanvänder så kommer du att spara pengar och du gör en god gärning för miljön.

Det finns massor av saker du kan göra för att leva ett mer hållbart liv och det kan vara till exempel att gå över till en växtbaserad kost eller att spara på energi i ditt hem. När du vill spara på energi i hemmet så kan du till exempel byta ut din belysning till en miljövänlig variant som ledljus.

När du vill förnya hemmet med en renovering så är det också här möjligt att tänka i miljövänliga banor. Du kan återanvända material som trä och tyg för att skapa något alldeles nytt eller ge gamla saker en uppfräschning.

Återanvänd mer

Det finns många saker i hemmet du kan återanvända, det gäller bara att vara lite kreativ. Om du till exempel har ett gammalt furubord i köket som inte ser mycket ut för världen så kan du med enkla medel få det gamla bordet att blomstra. Du slipar bordet och sedan målar du om det i önskad färg. En färg som blir bra på bord är vitt.

Om du inte är händig av dig men ändå vill återanvända ditt bord så kan du anlita en målerifirma för då vet du att det blir ett bra resultat. Du kan också återanvända dina köksluckor och dem kan du lämna in för lackering och snart kommer köket att kännas som nytt. Läs mer om målning på denna webbsida: målerifirmastockholm.biz

Publicerat den
Kategoriserat som Målning

Den trygga bostaden

Att ha fullgott skydd vad gäller lås på bostaden är en nödvändighet idag. Nya lås är helt annorlunda och bättre utformade än äldre modeller. Hur många nycklar finns i omlopp till ditt hem?

Att bo i en äldre bostad har sin alldeles speciella charm. Hantverket och detaljerna är ofta av annan kvalitet än det man kan hitta i nyare hus. Oftast är bostaden både vacker och unik. Ytorna är oftast generösa och med lite tur har gammal el och äldre rör blivit utbytta och uppgraderade.

Lås är en helt annan historia. Många gånger är även de vackra och originellt utformade. Frågan är om de är bra och säkra? Sanningen är att om ursprungliga låsanordningar finns kvar är de av enklare typ. De tillverkades och monterades i en oskyldigare tid då man inte hade samma säkerhetstänk.

Uppgradera din säkerhet!

Du vill inte ha lås som en person med ohederliga avsikter kan peta upp på en minut med en kvist hen hittat på marken. Du vill inte ha fönster som enkelt kan plockas bort för att ge någon tillträde till din bostad. Lösningen är förstås enkel – en genomgång gjord av en låssmed kommer att avslöja alla säkerhetsluckor.

Du bör låta låssmeden gå igenom din bostad och skicka dig en offert. Utifrån den gör du ett eget val. Det är din bostad och du vet vad som skulle fungera för dig. Nya lås, fönsterlås, byte av altandörr och nytt lås även där. Nycklar för de som behöver och inte en själ till! Sen sover du lugnt. Läs mer om låssmed på denna sida: låssmedsundbyberg.nu

Publicerat den
Kategoriserat som Bostad

Behöver du hjälp av en proffsig målare?

Är du trött på dina slitna väggar och behöver nu akut göra något åt det? Tapeten har lossnat och färgen har börjat spricka. Hur ska man få tid? Med hjälp från en erfaren målare löser det sig.

Hur mycket vi än försöker är det helt omöjligt att få en dag att bli längre. Ett dygn går snabbt, framförallt när man behöver sömn. De lediga dagar man har, vill man verkligen spendera dem inomhus istället för att göra det som får en att njuta lite extra av livet? Det behöver inte vara så, för en målare kan ta hand om all målning som ska göras. Ni väljer själv hur ni vill lägga upp det. Vill du vara hemma samtidigt eller lämnar du över hela förtroendet till dem? Valet är ditt.

Tar det lång tid?

När man anlitar en målare får man räkna med att det kostar mellan 300 – 600 kronor timmen. I de större städerna kostar det mer och de mindre kan det vara billigare. Hur lång tid det tar är omöjligt att ge ett rakt svar på, eftersom många saker spelar in. Till exempel, hur stort är rummet? Hur många rum gäller det? Är det inomhus eller utomhus? Och framförallt, vad behöver göras innan man börjar måla? Själva målningen i sig tar inte mer än några timmar, men man behöver lägga på minst två lager. Det enklaste är att kontakta en målerifirma och berätta hur stor ytan är, så kan du få en offert på arbetet. Mer om målning hittar du här: målareälvsjö.se

Publicerat den
Kategoriserat som Målning

Ett renoverat trapphus höjer värdet på huset

Hur trapphuset ser ut är viktigare än man tror. Det är det första man ser när man kommer in i en fastighet och det får gärna vara välkomnande. Därför är det viktigt att man sköter om trapphuset.

Ett trapphus ska se fräscht ut och lukta gott. Det höjer trivseln för både boende och besökare men ökar också värdet på fastigheten. Förutom regelbunden städning är det viktigt att man också renoverar och målar om trapphuset när det behövs.

Hur ofta man behöver måla om beror på bland annat på underhåll, slitage och underlag, men också vilken färg man tidigare använt. Underhåller man och låter en professionell målerifirma tvätta och laga väggarna emellanåt behöver man inte måla om trapphuset så ofta.

Återställa till originalskick

Funderar man på att måla om trapphuset och kanske även återställa det till originalskick, med rätt färgtyp och kulörer, ska man anlita den bästa målare i Stockholm som finns. Då är det viktigt att inte bara se till pris utan även ta hänsyn till referenser och tidigare uppdrag med att renovera och måla trapphus.

Att måla ett trapphus är speciellt och för att få ett hållbart och vackert resultat krävs kunskap och erfarenhet om byggnadsvård, och vilken kulör och färgtyp som ska väljas beroende på fastighetens ålder. Inte sällan måste måleriarbetet också utföras med en rad olika verktyg som svamp, roller och penslar i olika storlekar och modeller, för att uppnå rätt resultat. Ibland kan det också innebära dekorationsmålning eller renovering av detaljrika väggmålningar.

Publicerat den
Kategoriserat som Målning