Bostadsanpassning i Stockholm underlättar vardagen

Med rätt bostadsanpassning i Stockholm kan fler ta sig an vardagen lättare, även med en funktionsnedsättning. Det finns många smarta lösningar att göra.

Lagen säger att man har rätt till bidrag för att kunna anpassa sin bostad om man har svårigheter att klara sig själv hemma. Det finns dock en hel del regler kring detta och man måste ansöka om bidraget från kommunen innan de tar ett beslut i frågan. Detta gäller oavsett om du behöver göra anpassningar i den bostaden du bor i eller ska flytta till en annan bostad där anpassningar behöver göras.

De vanligaste anpassningarna som görs är för att underlätta att ta sig runt i bostaden om man till exempel har svårt att gå eller sitter i rullstol. Då kan man ta bort trösklar och sätta upp stödhandtag i särskilt kluriga områden som i köket och badrummet.

Bostadsanpassning går att göra på många sätt

Om man vill ansöka om bidrag till anpassning av bostad i Stockholm ska man först fundera ut vad som skulle vara till hjälp för just en själv. Det är som sagt kommunen som har sista ordet om anpassningarna är rimliga, men man utgår alltid från individens enskilda behov.

Kök och badrum är de ställen som oftast kan behöva anpassningar, till exempel för att justera höjden på bänkar eller handfat. Här kan man använda höj- och sänkbara lösningar för att lättare komma åt överallt. Det kan också handla om att man behöver anpassa utomhusmiljön, så som att bygga ramper eller automatisera dörröppning.

Publicerat den
Kategoriserat som Bostad