Med underhållsplan slipper du överraskningar

När en fastighet drabbas av översvämning, blixtnedslag eller något annat akut, då är det förstås en chock. De löpande reparationerna kan man förutse om man upprättar en underhållsplan.

Det är mycket som ingår i fastighetens underhåll, så var smart och ta hjälp av en teknisk expert som är rutinerad när det gäller alla sorters fastighetsfrågor. Då missar ni inget i framförhållningen. Ni får hjälp av en specialist på underhållsplaner, och det leder till många fördelar. Antingen ni är en bostadsrättsförening, ett företag eller ett bostadsbolag är fastigheterna mycket värdefulla. För att de ska behålla sitt värde på marknaden bör de vara i gott skick.

Konsten att renovera i tid

Först gör man en teknisk inspektion av hela fastigheten när det gäller grundläggande funktioner som dränering, avloppsrör, värmeanläggningar och ventilation. Man kollar taket och fasaden och ser om målningen är eftersatt någonstans. Ni får ett tekniskt utlåtande och därefter kan ni börja planera för kommande renoveringar. Det som är akut att åtgärda får tas i första hand, men sedan får ni en konkret plan för kommande renoveringsbehov och kan budgetera med dem.

Med en underhållsplan ligger ni steget före och kan göra upphandlingar så förmånligt som möjligt, begära in offerter i god tid och göra en strategisk planering av inköpen. Ni kan anlita hantverkare för samordnade insatser i huset, och då blir ni mycket mer effektiva i styrelsen. Hyresgästerna kan få svar på sina frågor om när taket ska bytas eller när stamspolning ska ske. Det ger trygghet och säkerhet för alla.