Förvaltning och fastighetsservice

Att anlita fastighetsservice är att göra hyresgästerna en tjänst. Du slipper stress och för mycket jobb och de boende får bra och tillgänglig service. En välskött fastighet är attraktiv.

De uppgifter som du kan använda en professionell fastighetsservice i Stockholm till varierar stort. Det bästa med det är att det är du som bestämmer vilka de uppgifterna ska vara. Som fastighetsägare vet du redan hur mycket arbete en enda fastighet kan generera – för att inte tala om flera fastigheter. Allt från grundläggande underhåll till de dagliga småproblemen. Vissa fastighetsägare önskar hålla i en del av uppgifterna själva, medan andra i sin tur gärna låter någon annan ta hand om det mesta. Trots allt är det enorma mängder jobb vi talar om. Administration, skötsel och kontakter med hyresgäster.

Vad för uppgifter vill du gärna slippa?

Alla fastigheter har en administartion. Ekonomin behöver organiseras i olika former. Lån, hyror och fakturor. Alla fastigheter behöver få ventilation, avlopp, el och vatten omskött med varierande intervaller. Fastigheter med hyresgäster innebär alltid en speciell men ofta rolig utmaning med vardagsproblem. Borttappade nycklar och trasiga rutor, städning av trapphus och krånglande toaletter. Många fastigheter har också yttre skötsel att planera in. Gräsklippning och häckklippning sommartid, snöröjning och halkbekämpning om vintern. Jobben är varierande och blir sällan tråkiga men det är mycket att fixa och bakom varje åtgärd finns en person som måste utföra den. Ett företag som erbjuder bra och professionell fastighetsservice är ett bra val. Färdiga paket fungerar, men äkta flexibilitet är bättre. Vad väljer du?