Vad får man för fastighetsskötsel i Göteborg?

En hyresfastighet eller bostadsrättsförening är ett bra boende om allt fungerar. Om det blir fel och brister skapas dock lätt missnöje, om man inte har fastighetsskötsel i Göteborg.

Det är mycket som ska fungera i ett hus för att det ska vara trivsamt och tryggt att bo där. Fasaden ska vara ren och välskött och ge ett pålitligt intryck. Det kräver att någon ser till att den hålls målad och fräsch och att det inte finns någon nedsmutsning eller klotter. Men det är bara utsidan. Inuti huset är det också en massa som behöver ses till. All belysning ska fungera, tvättstugans maskiner ska kunna vara igång och lägenheterna får inte bli kalla på vintern. Sen är det hyresgästerna som kan råka ställa till det genom att orsaka stopp i rörsystemet eller skada en fönsterruta som måste åtgärdas.

Ta professionell hjälp med din fastighetsskötsel

Det finns företag som inte sysslar med annat än fastighetsskötsel. Det gör att de har bra och pålitliga kontakter med hantverkare som kan komma när det behövs. Det gör också att de är erfarna, och kan förebygga en hel del bekymmer. En fastighet eller bostadsrättsförening, hur stor eller liten den än är, måste ha god ekonomi. Om fastigheten inte underhålls och sköts långsiktigt kan kostnaderna lätt skena iväg när det väl händer något. Det är alltid dumt att betala för mycket, men det behövs inte om du är förutseende, planerar erfaret och gör ett klokt val genom att anlita expertis.

Publicerat den
Kategoriserat som Bostad

Enklare för bostadsrättsföreningar

Det är ett stort ansvar att hyra ut lägenheter, men samtidigt väldigt trevligt. Att ge andra människor ett hem är något av det bästa. Med alla lägenheter blir det många ekonomiska frågor.

De inom brf, det vill säga bostadsrättsföreningen, är en grupp människor som har bostadsrättigheter. Dessa är uppförda på en fastighet som de alla äger tillsammans. Det vanliga är att dessa lägenheter hyrs ut till olika privatpersoner. När man hyr ut är det alltid fullt upp att göra. De ekonomiska frågorna sticker lätt iväg. För brf är det väl värt att både investera i ekonomisk förvaltning, men även teknisk förvaltning. Dessa gör livet betydligt enklare för alla personer som är inblandade. Som fastighetsägare slipper man oroa sig över en hel del olika punkter.

Ett bra samarbete

Som ekonomisk förvaltare tar man hand om alla ekonomiska frågor som kan uppstå för bostadsrättsföreningen. Ett annat ansvar är även att skriva hyreskontrakt och förhandla om hyra. Ansvaret kan bli större än så, bokföringen som krävs av alla företag kan de även ta hand om. Även skattefrågor är sådant de kan ta hand om, om det önskas. Det är guld värt att ha hjälp av en bra ekonomisk förvaltare. De ser till att allt blir gjort i tid. Behöver man hjälp med något annat kan de ofta även bistå där. De har goda kontakter med olika byråer och företag. För att göra det ännu enklare bör man även ta hjälp av teknisk förvaltare. De är nästan som vaktmästare. De ser över reparationer, hissar, och andra gemensamma utrymmen.

Publicerat den
Kategoriserat som Bostad

Byte av uppvärmning i din BRF

Bor du i bostadsrätt? Grattis. Lagom portioner av frihet och delat ansvar. Vill du att din BRF ska få sänkta värmekostnader? Inte? Då kan du sluta läsa här. Annars finns det tips att hämta här.

Kostnader för uppvärmning av fastigheter är ständigt bland de största utgifter fastighetsägare har. Trenden verkar inte heller peka nedåt utan kostnaden är fortsatt hög. I vår del av världen har vi åtminstone tre årstider då vi behöver uppvärmning inomhus vilket inte gör saken enklare.

Uppvärmning i en bostadsrättsförening behöver vara både så billig och så pålitlig som möjligt. Helst ska den inte heller kräva att någon är heltidsanställd för att sköta systemen. Det är inte omöjligt att lösa men det är inte heller en enkel ekvation. Tills man beaktar bergvärme som alternativ.

Installation, drift och kostnad

Att installera bergvärme för bostadsrättsförening är en stor investering. Det blir i längden också en stor besparing. Oavsett vilken annan uppvärmning du jämför med – direktel, fjärrvärme eller olja – sparar ni mycket pengar på att byta till bergvärme. Förutom kronor och ören handlar det också om att bergvärme är bra ur miljösynpunkt och nästan underhållsfritt.

Börja processen genom att ta kontakt med ett företag som har rätt kompetens och erfarenhet. Låt dem ta en titt på hur förutsättningarna ser ut för just er förening. Ni får en bedömning och en offert. Det troligaste är att ni kommer att bli positivt överraskade. Bergvärme är en stor affär att installera men en mycket enkel affär att underhålla och sköta.

Publicerat den
Kategoriserat som Bostad

Fungerar din ventilation som den ska?

Äger du en fastighet är du skyldig att utföra en besiktning av ventilationssystemet. Det är kommunens byggnadsnämnd som kollar att fastighetsägarna ser till att ventilationen fungerar.

Varje fastighetsägare ska se till att det görs en OVK-besiktning av fastigheten. Det står för obligatorisk ventilationskontroll. Välj en certifierad och sakkunnig kontrollant att utföra en OVK-besiktning av din fastighet. Den obligatoriska kontrollen är reglerad i Plan- och byggförordningen och Plan- och bygglagen. Den finns för att varken människor eller byggnaden i sig ska ta skada. Målsättningen är “God bebyggd miljö” och i synnerhet “God inomhusmiljö”. Alla byggnader där människor vistas ska kunna uppvisa en dokumenterad god ventilation. Undantaget är bostäder för en till två familjer, såvida det inte finns så kallad aktiv till/från-ventilation, som har värmeåtervinning.

Hur går det till?

När du bokar en besiktning, kommer kontrollanten att titta på att ventilationssystemet inte har några brister och fungerar som det ska. Om det har byggts ut, kontrolleras att det fungerar enligt vad som gällde då det byggdes ut. Om allvarliga fel upptäcks, kan det underkännas. Felet måste då åtgärdas inom sex månader. Åtgärdas inte felen kan byggnadsnämnden i kommunen utdöma vite. Vid kontrollen tittar man så inga föroreningar kan spridas i byggnaden. Man kollar också att instruktioner för skötsel är lättillgängliga och att ventilationen fungerar som det är tänkt. När systemet installeras görs en kontroll att allt fungerar korrekt, följande besiktningar kontrollerar att systemet inte skadats. Kontroller görs sedan vart tredje år och i vissa fall vart sjätte år.

Publicerat den
Kategoriserat som Bostad

Den trygga bostaden

Att ha fullgott skydd vad gäller lås på bostaden är en nödvändighet idag. Nya lås är helt annorlunda och bättre utformade än äldre modeller. Hur många nycklar finns i omlopp till ditt hem?

Att bo i en äldre bostad har sin alldeles speciella charm. Hantverket och detaljerna är ofta av annan kvalitet än det man kan hitta i nyare hus. Oftast är bostaden både vacker och unik. Ytorna är oftast generösa och med lite tur har gammal el och äldre rör blivit utbytta och uppgraderade.

Lås är en helt annan historia. Många gånger är även de vackra och originellt utformade. Frågan är om de är bra och säkra? Sanningen är att om ursprungliga låsanordningar finns kvar är de av enklare typ. De tillverkades och monterades i en oskyldigare tid då man inte hade samma säkerhetstänk.

Uppgradera din säkerhet!

Du vill inte ha lås som en person med ohederliga avsikter kan peta upp på en minut med en kvist hen hittat på marken. Du vill inte ha fönster som enkelt kan plockas bort för att ge någon tillträde till din bostad. Lösningen är förstås enkel – en genomgång gjord av en låssmed kommer att avslöja alla säkerhetsluckor.

Du bör låta låssmeden gå igenom din bostad och skicka dig en offert. Utifrån den gör du ett eget val. Det är din bostad och du vet vad som skulle fungera för dig. Nya lås, fönsterlås, byte av altandörr och nytt lås även där. Nycklar för de som behöver och inte en själ till! Sen sover du lugnt. Läs mer om låssmed på denna sida: låssmedsundbyberg.nu

Publicerat den
Kategoriserat som Bostad